1 Назвіть основні статті доходів та видатків середньостатистичної сім'ї?

Экономика | 10 - 11 классы

1 Назвіть основні статті доходів та видатків середньостатистичної сім'ї.

2 Як відбувається формування доходів родини?

3 Які чинники впливають на вибір родини при витрачанні доходів?

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Флэр 3 янв. 2018 г., 05:54:46

Заробітна платня є основним джерелом формування родинного бюджету.

Отже, бюджет родинипоказує, який набір товарів та послуг родина може придбати за певну суму грошей.

У родини існують потреби, які необхідно задовольнити, використовуючи наявні гроші.

До таких потреб можна віднести, наприклад, фізіологічні (потреба в харчуванні, сні, одягу тощо), потреба у впевненості в майбутньому, потреба родини мати певний соціальний статус і т.

Д. Середній сімейний дохід в нашій країні сягає $11, 1 тис.

На рік.

Такі результати дослідження, проведеного міжнародною дослідницькою компанією Gallup, яка займається аналізом громадської думки по всьому світу.

Ключові поняття.

Заробітна плата ; номінальна та реальна заробітна плата ; бюджет родини ; потреби родини ; джерела формування бюджету родини ; факторні доходи ; бюджетне обмеження ; нерівність доходів ; причини нерівності доходів ; крива Лоренца ; перерозподіл національного доходу ; трансфертні платежі.

Крім заробітної плати (як плати за використання фактора виробництва - праці) до основних джерел формування родинного бюджету можна віднести платежі з використання факторів виробництва : o орендна плата як плата за користування землею ; o прибуток ; o відсоток з використання капіталу.

Окрім факторних доходів, родина може поповнювати свій бюджет отримуючи студентські стипендії, пенсії, різноманітні платежі по безробіттю, дивіденди (плата за акції, що купуються) тощо.

Jonkg2 9 окт. 2018 г., 21:07:07 | 10 - 11 классы

Які чинники впливають на зміну ціни нафти в 2014 році на світовому ринку?

Які чинники впливають на зміну ціни нафти в 2014 році на світовому ринку?

Які чинники впливають на зміну ціни нафтопродуктів в 2014 році на ринку України?

Як протягом 2014 року змінювалася ціна на нафтопродукти на ринку України?

Olenkadenisova 3 мая 2018 г., 18:42:38 | 10 - 11 классы

Нехай протягом дня на ринку було продано 10 т яблук за ціною 7 грн за один кг?

Нехай протягом дня на ринку було продано 10 т яблук за ціною 7 грн за один кг.

Які б зміни у величині пропонування могли відбутися , якби ціна за 1 кг : а) підвищилась до 10 грн ; б) знизилася до 5 грн?

Arina121001 2 окт. 2018 г., 02:23:34 | 1 - 4 классы

Лисиця вирішила влітку здати в оренду свій будинок відпочиваючим, які заплатили їй 1300 л?

Лисиця вирішила влітку здати в оренду свій будинок відпочиваючим, які заплатили їй 1300 л.

Грн. Після їх від'їзду господарка підрахувала, що за електроенергію, яку витратили відпочиваючі, необхідно сплатити 250 л.

Грн. , ремонт майна, яким вони необережно користувалися становив 1000 л.

Грн. Крім цього, відпочиваючі користувалися телефоном і Лисиця мала сплатити за цю послугу 170 л.

Грн. Чи отримала прибуток Лисиця ?

Зроби висновок.

Ноб 25 июн. 2018 г., 17:37:56 | 10 - 11 классы

ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ НА ТЕСТЫ ПО ЭКОНОМИКЕ ПОЖАЛУЙСТА?

ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ НА ТЕСТЫ ПО ЭКОНОМИКЕ ПОЖАЛУЙСТА!

СРОЧНО!

1. Альтернативна вартість вибору — це : А усі блага, які ми хотіли б мати, але не маємо ; Б усі блага, які нам не потрібні в житті ; В те, від чого ми відмовилися внаслідок нашого рішення ; Г те, що ми отримали внаслідок нашого рішення.

2. Крива виробничих можливостей ілюструє : А альтернативну вартість ; Б проблему вибору ; В закон зростання альтернативної вартості ; Г усе, назване вище.

3. Якщо в суспільстві зростають виробничі ресурси, то.

А збільшиться випуск як капітальних, так і споживчих благ ; Б значно зміниться технологія виробництва товарів ; В в економіці збільшиться випуск продукції ; Г економіка буде спроможна випускати більше продукції.

4. Зміщення кривої виробничих можливостей уліво свідчить про те, що : А ресурси використовуються неповно, а тому стає неповним і обсяг виробництва ; Б економіка перебуває на піднесенні за рахунок збільшення кількості і якості ресурсів ; В збільшився випуск товарів народного споживання і відповідно зменшився випуск засобів виробництва ; Г відбувається нагромадження коштів для підготовки майбутніх технологічних змін.

5. Повна зайнятість означає, що : А підприємства машинобудування працюють на повну потужність ; Б у країні відсутнє безробіття ; В виробничі ресурси використовуються економно ; Г усі придатні ресурси використовуються у виробництві.

6. Якщо економіка рухається вздовж опуклої кривої виробничих можливостей зверху до низу : А альтернативні витрати зменшуються ; Б альтернативні витрати зростають ; В альтернативні витрати не змінюються ; Г рух по кривій не пов’язаний із альтернативними витратами.

7. Сутність проблеми обмеженості ресурсів найкраще розкриває твердження : А чим менше певного ресурсу, тим він більше обмежений ; Б ресурсів завжди не вистачає для задоволення всіх людських потреб ; В бідні країни в більшій мірі відчувають обмеженість ресурсів ; Г у будь - якій країні завжди чого - небудь не вистачає.

8. Яка із властивостей не характерна для економічних ресурсів?

А Обмеженість ; Б різноманітність ; В безмежність ; Г корисність.

Schaizada2009 30 июн. 2018 г., 17:15:53 | 10 - 11 классы

Визначити ВВП країни за сумою видатків, використовуючи наступні дані (в млн?

Визначити ВВП країни за сумою видатків, використовуючи наступні дані (в млн.

Грн) : особисті споживчі витрати - 40 ; валові інвестиції - 30 ; державні закупівлі товарів та послуг - 14 ; чистий експорт - 16 ; трасфертні платежі - 10 ; заробітна плата - 31 ; прибуток підприємців - 42 рента - 8 ; відсотки за викладами громадян - 12.

Sergeimurzaev 31 мая 2018 г., 13:25:22 | 10 - 11 классы

СРОЧНО ХОТЬ ЧТО - ТО, пожалуйста5) Національний доход за рік становив 100 млрд?

СРОЧНО ХОТЬ ЧТО - ТО, пожалуйста

5) Національний доход за рік становив 100 млрд.

Грн. , з нього на споживання використано 85%.

Розрахуйте величину фонду нагромадження і норму нагромадження

4) Відобразіть графічно фази розвитку економіки країни, якщо виробництво ВВП становило : у 1990 р.

– 100% ; 1998 р.

– 40% ; 2001 р.

– 60% ; 2004 р.

– 80%.

Проаналізуйте виробництво ВВП країни протягом зазначеного періоду 7) Мінімальний прожитковий мінімум в розрахунку на одну дорослу людину законодавчо встановлений 605 грн.

Щомісячна середня заробітна плата становить 625 грн.

, пенсія – 510 грн.

, допомога з безробіття – 450 грн.

Яким категоріям населення з перерахованих вище держава повинна виплачувати допомогу?

9) Тривалість робочого дня – 8 годин.

За цей час працівник виготовляє 2 вироби.

Розрахуйте як зміниться вартість одного виробу і вартість всього обсягу продукції, якщо продуктивність праці зросте в 2 рази.

Врахуйте, що одна година робочого часу дорівнює одній годині суспільно необхідного часу, протягом якої створюється вартість – 2 грн.

11) Вартість виробничих будівель підприємства – 300 млн.

Грн. , споруд – 110 млн.

Грн. , верстатів, машин, устаткування – 600 млн.

Грн. , транспортних засобів – 45 млн.

Грн. Середній термін функціонування зазначених частин основного капіталу – відповідно 30, 10, 12 і 5 років.

На придбання річного запасу сировини, палива і матеріалів витрачено 3, 2 млн.

Грн. , на робочу силу – 2, 4 млн.

Грн. Визначте річну суму амортизаційних відрахувань.

13) На підприємстві 1000 працівників.

Авансований змінний капітал – 150 тис.

Дол. , місячна заробітна плата одного працівника 300 дол.

Визначте скільки оборотів робить за рік змінний капітал.

У чому різниця між авансованим та застосованим змінним капіталом?

14) Номінальна заробітна плата зросла на 25%, а вартість життя зросла на 40%.

Як зміниться реальна заробітна плата?

19) Номінальний ВВП України, за орієнтовною оцінкою, за січень - вересень 2008 р.

Становив 492504 млн.

Грн. Розрахуйте реальний ВВП, якщо індекс споживчих цін за цей період становив 108, 6%.

21) Національний доход України в 1990 р.

Становив 158 млрд.

Дол. , кількість працюючих у сфері матеріального виробництва дорівнювала 15 млн.

Чол. У 1996 р.

Кількість працюючих у матеріальному виробництві скоротилося до 10 млн.

Чол. , а продуктивність праці становила лише 30% від рівня 1990 р.

Як змінився обсяг національного доходу?

22) У два підприємства вкладені капітали по 1 млн.

Дол. З однаковою органічною будовою 9 : 1, норма прибутку – 30%.

На першому з них капітал здійснює 14 кругооборотів, на другому – 18 оборотів за рік.

Визначте річну масу прибутку, що одержує кожен підприємець.

23) За підсумками року приріст національного доходу становив 20 млрд.

Грн. , капіталовкладення цього року – 300 млрд.

Грн. Зробіть розрахунок ефективності капіталовкладень в приріст НД.

24) Постійний капітал дорівнює 1 млрд.

Грн. , змінний капітал – 300 тис.

Грн. Зробіть розрахунок вартості виготовленої продукції, якщо норма додаткової вартості становить 200%.

Які витрати підприємства на виробництво продукції?

25) Як буде змінюватись ціна землі, якщо : а) величина ренти з 15 тис.

Грн. зросте до 20 тис.

Грн. при банківському проценті, що дорівнює 5% ; б) величина банківського процента зменшиться з 5% до 3% при величині ренти 15 тис.

Грн? 26) ВНП в 1990 ; 1995 і 2000 рр.

Становив відповідно – 200 ; 400 ; 350 млрд.

Грошових одиниць.

Індекс цін становив : у 1990 р.

– 100% ; 1995 р.

– 120% ; 2000 р.

– 130%.

Зробіть розрахунок реального ВНП і назвіть застосований метод.

Адебиет4 17 июл. 2018 г., 00:27:41 | 10 - 11 классы

Помогите, пожалуйста?

Помогите, пожалуйста.

В конце 2008 г.

Лондонский аэропорт Хитроу объявил о планах строительства новой (третьей) взлетно - посадочной полосы.

Про­тив этого выступили представители Гринпис, которые стали ску­пать землю на территории запланированной полосы, а также началась кампания против строительства в Парламенте Велико­британии.

В ответ на это компания ВАА, владеющая аэропортом Хитроу, в начале 2009 г.

Провела рекламную акцию в поддержку проекта.

Главный аргумент ВАА заключался в том, что строитель­ство полосы создаст 9 тыс.

Новых рабочих мест.

Экономисты бы­ли уверены, что парламент поддержит ВАА.

Почему?

1) В 2008—2009 гг.

Британское правительство пыталось умень­шить безработицу, связанную со вступлением европейской экономики в рецессию.

2) В 2008—2009 гг.

Наблюдался резкий подъем экономики, и спрос на авиаперевозки увеличился.

3) Авиаиндустрии требовались новые рабочие руки, так как в 2008 г.

Великобритания вступила в рецессию и путеше­ственники стали предпочитать самолеты поездам.

4) Ни один из вышеприведенных ответов не является верным.

В феврале 2009 г.

Завод BMW в Оксфорде (Великобритания) уволил 850 рабочих без предупреждения.

Работники BMW в Вели­кобритании выразили официальный протест.

Они утверждали, что на родине BMW — в Германии — такое внезапное увольнение бы­ло бы невозможно.

1. (1 балл) Причины различия между странами могут быть следующими : 1) трудовое законодательство в Великобритании дает больше прав работодателю, чем трудовое законодательство в Герма­нии ; 2) сила профсоюзов в Германии выше, чем в Великобритании ; 3) фрикционная безработица в Великобритании выше, чем в Германии ; 4) верны ответы 1) и 2) ; 5) верны ответы 1), 2) и 3).

850 работников, уволенных BMW, были временны­ми (контрактными) работниками.

После увольнения их обязан­ности были распределены между постоянными сотрудниками BMW, которым до увольнения не хватало работы.

Почему завод сократил именно временных работников?

1) Временные работники менее квалифицированные, и пре­дельный продукт их труда меньше.

2) Заработная плата временных работников выше, поэтому они менее выгодны для завода.

3) По законодательству временному работнику легче расторг­нуть контракт с работодателем, a BMW хотел сократить риск потери рабочих.

4) По законодательству работодателю легче и быстрее расторг­нуть контракт с временным сотрудником, a BMW хотел со­кратить число рабочих как можно скорее и с минимальны­ми затратами.

Увольнение 850 рабочих увеличило уровень безра­ботицы в Оксфорде.

Какие экономические последствия имеет рост уровня безработицы для города?

1) Никаких последствий.

2) Сократится спрос на товары и услуги.

3) Увеличится приток населения из других городов.

4) Снизится популярность мэра города.

5) Верны ответы 2) и 4).

Михайлова11 24 янв. 2018 г., 02:22:26 | 10 - 11 классы

Срочно, пожалуйста) 5) Національний доход за рік становив 100 млрд?

Срочно, пожалуйста) 5) Національний доход за рік становив 100 млрд.

Грн. , з нього на споживання використано 85%.

Розрахуйте величину фонду нагромадження і норму нагромадження 4) Відобразіть графічно фази розвитку економіки країни, якщо виробництво ВВП становило : у 1990 р.

– 100% ; 1998 р.

– 40% ; 2001 р.

– 60% ; 2004 р.

– 80%.

Проаналізуйте виробництво ВВП країни протягом зазначеного періоду 7) Мінімальний прожитковий мінімум в розрахунку на одну дорослу людину законодавчо встановлений 605 грн.

Щомісячна середня заробітна плата становить 625 грн.

, пенсія – 510 грн.

, допомога з безробіття – 450 грн.

Яким категоріям населення з перерахованих вище держава повинна виплачувати допомогу?

9) Тривалість робочого дня – 8 годин.

За цей час працівник виготовляє 2 вироби.

Розрахуйте як зміниться вартість одного виробу і вартість всього обсягу продукції, якщо продуктивність праці зросте в 2 рази.

Врахуйте, що одна година робочого часу дорівнює одній годині суспільно необхідного часу, протягом якої створюється вартість – 2 грн.

11) Вартість виробничих будівель підприємства – 300 млн.

Грн. , споруд – 110 млн.

Грн. , верстатів, машин, устаткування – 600 млн.

Грн. , транспортних засобів – 45 млн.

Грн. Середній термін функціонування зазначених частин основного капіталу – відповідно 30, 10, 12 і 5 років.

На придбання річного запасу сировини, палива і матеріалів витрачено 3, 2 млн.

Грн. , на робочу силу – 2, 4 млн.

Грн. Визначте річну суму амортизаційних відрахувань.

13) На підприємстві 1000 працівників.

Авансований змінний капітал – 150 тис.

Дол. , місячна заробітна плата одного працівника 300 дол.

Визначте скільки оборотів робить за рік змінний капітал.

У чому різниця між авансованим та застосованим змінним капіталом?

19) Номінальний ВВП України, за орієнтовною оцінкою, за січень - вересень 2008 р.

Становив 492504 млн.

Грн. Розрахуйте реальний ВВП, якщо індекс споживчих цін за цей період становив 108, 6%.

21) Національний доход України в 1990 р.

Становив 158 млрд.

Дол. , кількість працюючих у сфері матеріального виробництва дорівнювала 15 млн.

Чол. У 1996 р.

Кількість працюючих у матеріальному виробництві скоротилося до 10 млн.

Чол. , а продуктивність праці становила лише 30% від рівня 1990 р.

Як змінився обсяг національного доходу?

22) У два підприємства вкладені капітали по 1 млн.

Дол. З однаковою органічною будовою 9 : 1, норма прибутку – 30%.

На першому з них капітал здійснює 14 кругооборотів, на другому – 18 оборотів за рік.

Визначте річну масу прибутку, що одержує кожен підприємець.

23) За підсумками року приріст національного доходу становив 20 млрд.

Грн. , капіталовкладення цього року – 300 млрд.

Грн. Зробіть розрахунок ефективності капіталовкладень в приріст НД.

24) Постійний капітал дорівнює 1 млрд.

Грн. , змінний капітал – 300 тис.

Грн. Зробіть розрахунок вартості виготовленої продукції, якщо норма додаткової вартості становить 200%.

Які витрати підприємства на виробництво продукції?

25) Як буде змінюватись ціна землі, якщо : а) величина ренти з 15 тис.

Грн. зросте до 20 тис.

Грн. при банківському проценті, що дорівнює 5% ; б) величина банківського процента зменшиться з 5% до 3% при величині ренти 15 тис.

Грн? 26) ВНП в 1990 ; 1995 і 2000 рр.

Становив відповідно – 200 ; 400 ; 350 млрд.

Грошових одиниць.

Індекс цін становив : у 1990 р.

– 100% ; 1995 р.

– 120% ; 2000 р.

– 130%.

Зробіть розрахунок реального ВНП і назвіть застосований метод.

Annbarsukova 29 авг. 2018 г., 03:33:19 | 5 - 9 классы

Склади по одному реченню з поданими дієсловами, які означають душевний стан?

Склади по одному реченню з поданими дієсловами, які означають душевний стан.

Почервонів(від сорому) - Позеленів(від люті) - Помагите плиз)))).

Анга4 29 июл. 2018 г., 18:50:47 | 5 - 9 классы

(рус)За первый год трудоемкость производства снизилась на 15%, а в следующем году выросла на 5%?

(рус)За первый год трудоемкость производства снизилась на 15%, а в следующем году выросла на 5%.

Как изменилась производительность труда на данном предприятии за два года?

Изменения производительности зафиксированы в среднем за полгода?

(укр)За перший рік трудомісткість виробництва знизилася на 15% а наступного року зросла на 5%.

Як змінилася продуктивність праці на даному підприємстві за два роки?

Які зміни продуктивності зафіксовані в середньому за півроку?

Перед вами страница с вопросом 1 Назвіть основні статті доходів та видатків середньостатистичної сім'ї?, который относится к категории Экономика. Уровень сложности соответствует учебной программе для учащихся 10 - 11 классов. Здесь вы найдете не только правильный ответ, но и сможете ознакомиться с вариантами пользователей, а также обсудить тему и выбрать подходящую версию. Если среди найденных ответов не окажется варианта, полностью раскрывающего тему, воспользуйтесь «умным поиском», который откроет все похожие ответы, или создайте собственный вопрос, нажав кнопку в верхней части страницы.