Срочно, пожалуйста) 5) Національний доход за рік становив 100 млрд?

Экономика | 10 - 11 классы

Срочно, пожалуйста) 5) Національний доход за рік становив 100 млрд.

Грн. , з нього на споживання використано 85%.

Розрахуйте величину фонду нагромадження і норму нагромадження 4) Відобразіть графічно фази розвитку економіки країни, якщо виробництво ВВП становило : у 1990 р.

– 100% ; 1998 р.

– 40% ; 2001 р.

– 60% ; 2004 р.

– 80%.

Проаналізуйте виробництво ВВП країни протягом зазначеного періоду 7) Мінімальний прожитковий мінімум в розрахунку на одну дорослу людину законодавчо встановлений 605 грн.

Щомісячна середня заробітна плата становить 625 грн.

, пенсія – 510 грн.

, допомога з безробіття – 450 грн.

Яким категоріям населення з перерахованих вище держава повинна виплачувати допомогу?

9) Тривалість робочого дня – 8 годин.

За цей час працівник виготовляє 2 вироби.

Розрахуйте як зміниться вартість одного виробу і вартість всього обсягу продукції, якщо продуктивність праці зросте в 2 рази.

Врахуйте, що одна година робочого часу дорівнює одній годині суспільно необхідного часу, протягом якої створюється вартість – 2 грн.

11) Вартість виробничих будівель підприємства – 300 млн.

Грн. , споруд – 110 млн.

Грн. , верстатів, машин, устаткування – 600 млн.

Грн. , транспортних засобів – 45 млн.

Грн. Середній термін функціонування зазначених частин основного капіталу – відповідно 30, 10, 12 і 5 років.

На придбання річного запасу сировини, палива і матеріалів витрачено 3, 2 млн.

Грн. , на робочу силу – 2, 4 млн.

Грн. Визначте річну суму амортизаційних відрахувань.

13) На підприємстві 1000 працівників.

Авансований змінний капітал – 150 тис.

Дол. , місячна заробітна плата одного працівника 300 дол.

Визначте скільки оборотів робить за рік змінний капітал.

У чому різниця між авансованим та застосованим змінним капіталом?

19) Номінальний ВВП України, за орієнтовною оцінкою, за січень - вересень 2008 р.

Становив 492504 млн.

Грн. Розрахуйте реальний ВВП, якщо індекс споживчих цін за цей період становив 108, 6%.

21) Національний доход України в 1990 р.

Становив 158 млрд.

Дол. , кількість працюючих у сфері матеріального виробництва дорівнювала 15 млн.

Чол. У 1996 р.

Кількість працюючих у матеріальному виробництві скоротилося до 10 млн.

Чол. , а продуктивність праці становила лише 30% від рівня 1990 р.

Як змінився обсяг національного доходу?

22) У два підприємства вкладені капітали по 1 млн.

Дол. З однаковою органічною будовою 9 : 1, норма прибутку – 30%.

На першому з них капітал здійснює 14 кругооборотів, на другому – 18 оборотів за рік.

Визначте річну масу прибутку, що одержує кожен підприємець.

23) За підсумками року приріст національного доходу становив 20 млрд.

Грн. , капіталовкладення цього року – 300 млрд.

Грн. Зробіть розрахунок ефективності капіталовкладень в приріст НД.

24) Постійний капітал дорівнює 1 млрд.

Грн. , змінний капітал – 300 тис.

Грн. Зробіть розрахунок вартості виготовленої продукції, якщо норма додаткової вартості становить 200%.

Які витрати підприємства на виробництво продукції?

25) Як буде змінюватись ціна землі, якщо : а) величина ренти з 15 тис.

Грн. зросте до 20 тис.

Грн. при банківському проценті, що дорівнює 5% ; б) величина банківського процента зменшиться з 5% до 3% при величині ренти 15 тис.

Грн? 26) ВНП в 1990 ; 1995 і 2000 рр.

Становив відповідно – 200 ; 400 ; 350 млрд.

Грошових одиниць.

Індекс цін становив : у 1990 р.

– 100% ; 1995 р.

– 120% ; 2000 р.

– 130%.

Зробіть розрахунок реального ВНП і назвіть застосований метод.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Lizakot021 24 янв. 2018 г., 02:22:32

19. Решение :

108, 6 / 100 = 1, 086

492504 / 1, 086 = 453502, 8 млн.

Грн.

Olenkadenisova 3 мая 2018 г., 18:42:38 | 10 - 11 классы

Нехай протягом дня на ринку було продано 10 т яблук за ціною 7 грн за один кг?

Нехай протягом дня на ринку було продано 10 т яблук за ціною 7 грн за один кг.

Які б зміни у величині пропонування могли відбутися , якби ціна за 1 кг : а) підвищилась до 10 грн ; б) знизилася до 5 грн?

Ненавидуаоль 31 мар. 2018 г., 06:13:07 | 10 - 11 классы

Роман бажає купити 2 білети на концерт Софії Ротару?

Роман бажає купити 2 білети на концерт Софії Ротару.

Ціна 1 білета 40 грн.

Для цього йому необхідно простояти в черзі 3 години.

Якщо за годину заробіток Романа складає 4 грн.

, то альтернативна вартість 2 - х білетів на концерт дорівнює.

А) 12 грн б) 69 грн в) 90 грн г) 92 грн.

Angelina2314 5 авг. 2018 г., 04:31:50 | 10 - 11 классы

Фірма реалізувала 4500 одиниць товару по 600 грн?

Фірма реалізувала 4500 одиниць товару по 600 грн.

За одну одиницю.

Постійні витрати на виробництво продукції становлять 2000 грн.

, змінні витрати 15 грн.

На кожну одиницю продукції.

Визначте чистий прибуток фірми, якщо всі необхідні платежі з валового прибутку становлять 32 %.

Dmi308 28 янв. 2018 г., 11:16:23 | 10 - 11 классы

Визначити величину обігових коштів у плановому році, коефіцієнти оборотності та завантаження?

Визначити величину обігових коштів у плановому році, коефіцієнти оборотності та завантаження.

Величина обігових коштів у звітному році складає 35 тис.

Грн, а обсяг реалізованої продукції - 400 тис.

Грн. У плановому році обсяг реалізованої продукції збільшиться на 140 тис.

Грн при скороченні тривалості обороту обігових коштів на 4 дні.

Зробіть висновок.

Tanjasik 11 мар. 2018 г., 00:46:27 | 10 - 11 классы

СРОЧНО?

СРОЧНО!

СРОЧНО!

СРОЧНО!

ВЫРУЧАЙТЕ!

Валовий внутрішній продукт за повної зайнятості стано - вить 150 млрд грн.

Фактичний ВВП дорівнює 120 млрд грн.

Податкові надходження становлять 10% від ВВП.

Державнізакупівлі товарів і послуг дорівнюють 10, 5 млрд грн, а державнітрансферти - 2, 5 млрд грн.

Визначте який надлишок чи дефіцит має державний бюджет.

1Bera2Nikita 6 нояб. 2018 г., 08:40:58 | 10 - 11 классы

Вирахуйте, за якою сумарною вартістю (в тис?

Вирахуйте, за якою сумарною вартістю (в тис.

Грн. ) була реалізована вся земля на ринку, якщо попит на землю описується функцією Dт = 275 – 15R (де Dт - кількість га землі, R – рента в тисячах гривень за один гектар), рівноважна ставка ренти встановилася на рівні 10 тис.

Грн / га, а банківський процент дорівнює 10%.

Dolphink 18 нояб. 2018 г., 01:06:27 | 10 - 11 классы

Визначити приріст фондоозброєності праці на енергетичному підприємстві, якщо відомо, що середньорічна вартість основних виробничих фондів – 118, 5 млн грн?

Визначити приріст фондоозброєності праці на енергетичному підприємстві, якщо відомо, що середньорічна вартість основних виробничих фондів – 118, 5 млн грн.

, вартість енергетичної продукції, виробленої у звітному році, – 254, 2 млн грн.

, виробіток на одного працюючого на підприємстві в звітному році склав 498 тис.

Грн. У плановому році передбачено збільшити випуск продукції на 36 млн грн.

, а виробіток продукції на одного працюючого –на 16, 5 тис.

Грн.

Sergeimurzaev 31 мая 2018 г., 13:25:22 | 10 - 11 классы

СРОЧНО ХОТЬ ЧТО - ТО, пожалуйста5) Національний доход за рік становив 100 млрд?

СРОЧНО ХОТЬ ЧТО - ТО, пожалуйста

5) Національний доход за рік становив 100 млрд.

Грн. , з нього на споживання використано 85%.

Розрахуйте величину фонду нагромадження і норму нагромадження

4) Відобразіть графічно фази розвитку економіки країни, якщо виробництво ВВП становило : у 1990 р.

– 100% ; 1998 р.

– 40% ; 2001 р.

– 60% ; 2004 р.

– 80%.

Проаналізуйте виробництво ВВП країни протягом зазначеного періоду 7) Мінімальний прожитковий мінімум в розрахунку на одну дорослу людину законодавчо встановлений 605 грн.

Щомісячна середня заробітна плата становить 625 грн.

, пенсія – 510 грн.

, допомога з безробіття – 450 грн.

Яким категоріям населення з перерахованих вище держава повинна виплачувати допомогу?

9) Тривалість робочого дня – 8 годин.

За цей час працівник виготовляє 2 вироби.

Розрахуйте як зміниться вартість одного виробу і вартість всього обсягу продукції, якщо продуктивність праці зросте в 2 рази.

Врахуйте, що одна година робочого часу дорівнює одній годині суспільно необхідного часу, протягом якої створюється вартість – 2 грн.

11) Вартість виробничих будівель підприємства – 300 млн.

Грн. , споруд – 110 млн.

Грн. , верстатів, машин, устаткування – 600 млн.

Грн. , транспортних засобів – 45 млн.

Грн. Середній термін функціонування зазначених частин основного капіталу – відповідно 30, 10, 12 і 5 років.

На придбання річного запасу сировини, палива і матеріалів витрачено 3, 2 млн.

Грн. , на робочу силу – 2, 4 млн.

Грн. Визначте річну суму амортизаційних відрахувань.

13) На підприємстві 1000 працівників.

Авансований змінний капітал – 150 тис.

Дол. , місячна заробітна плата одного працівника 300 дол.

Визначте скільки оборотів робить за рік змінний капітал.

У чому різниця між авансованим та застосованим змінним капіталом?

14) Номінальна заробітна плата зросла на 25%, а вартість життя зросла на 40%.

Як зміниться реальна заробітна плата?

19) Номінальний ВВП України, за орієнтовною оцінкою, за січень - вересень 2008 р.

Становив 492504 млн.

Грн. Розрахуйте реальний ВВП, якщо індекс споживчих цін за цей період становив 108, 6%.

21) Національний доход України в 1990 р.

Становив 158 млрд.

Дол. , кількість працюючих у сфері матеріального виробництва дорівнювала 15 млн.

Чол. У 1996 р.

Кількість працюючих у матеріальному виробництві скоротилося до 10 млн.

Чол. , а продуктивність праці становила лише 30% від рівня 1990 р.

Як змінився обсяг національного доходу?

22) У два підприємства вкладені капітали по 1 млн.

Дол. З однаковою органічною будовою 9 : 1, норма прибутку – 30%.

На першому з них капітал здійснює 14 кругооборотів, на другому – 18 оборотів за рік.

Визначте річну масу прибутку, що одержує кожен підприємець.

23) За підсумками року приріст національного доходу становив 20 млрд.

Грн. , капіталовкладення цього року – 300 млрд.

Грн. Зробіть розрахунок ефективності капіталовкладень в приріст НД.

24) Постійний капітал дорівнює 1 млрд.

Грн. , змінний капітал – 300 тис.

Грн. Зробіть розрахунок вартості виготовленої продукції, якщо норма додаткової вартості становить 200%.

Які витрати підприємства на виробництво продукції?

25) Як буде змінюватись ціна землі, якщо : а) величина ренти з 15 тис.

Грн. зросте до 20 тис.

Грн. при банківському проценті, що дорівнює 5% ; б) величина банківського процента зменшиться з 5% до 3% при величині ренти 15 тис.

Грн? 26) ВНП в 1990 ; 1995 і 2000 рр.

Становив відповідно – 200 ; 400 ; 350 млрд.

Грошових одиниць.

Індекс цін становив : у 1990 р.

– 100% ; 1995 р.

– 120% ; 2000 р.

– 130%.

Зробіть розрахунок реального ВНП і назвіть застосований метод.

Rama1993 1 окт. 2018 г., 18:55:36 | 10 - 11 классы

Фірма реалізувала 8000 одиниць товару по 500 грн?

Фірма реалізувала 8000 одиниць товару по 500 грн.

За одну одиницю.

Постійні витрати на виробництво продукції становлять 2000 грн.

Змінні витрати – 10 грн.

На кожний виріб.

Визначте валовий прибуток фірми, якщо всі платежі з валового прибутку становлять 28%?

Mariazub2003 18 мар. 2018 г., 16:01:19 | 10 - 11 классы

На швейній фабриці щороку виготовляється 20 тис?

На швейній фабриці щороку виготовляється 20 тис.

Зимових курток.

Ціна однієї куртки становить 300 грн.

, витрати — 230 грн.

У результаті вжитих техніко - технологічних заходів витрати вдалося знизити на 20 %.

При цьому обсяг виробництва не змінився.

Обчисліть, на скільки збільшиться прибуток підприємства.

Помогите срочно пожалуйста.

Перед вами страница с вопросом Срочно, пожалуйста) 5) Національний доход за рік становив 100 млрд?, который относится к категории Экономика. Уровень сложности соответствует учебной программе для учащихся 10 - 11 классов. Здесь вы найдете не только правильный ответ, но и сможете ознакомиться с вариантами пользователей, а также обсудить тему и выбрать подходящую версию. Если среди найденных ответов не окажется варианта, полностью раскрывающего тему, воспользуйтесь «умным поиском», который откроет все похожие ответы, или создайте собственный вопрос, нажав кнопку в верхней части страницы.