Попит на працю і пропозицію відповідно мають такі функції : Ld = 100 - 20W ; Ls = 80W - 60 , де L - кількість робітників, тис, осіб ; W - ставка заробітної плати , грн, за годину?

Экономика | студенческий

Попит на працю і пропозицію відповідно мають такі функції : Ld = 100 - 20W ; Ls = 80W - 60 , де L - кількість робітників, тис, осіб ; W - ставка заробітної плати , грн, за годину.

Визначте рівноважну ставку з / п і обсяг зайнятості.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Romanse 29 апр. 2024 г., 06:49:51

Щоб визначити рівноважну ставку заробітної плати та обсяг зайнятості, нам потрібно знайти точку, в якій перетинаються функції попиту та пропозиції робочої сили.

Цей пункт буде вказувати на рівень заробітної плати та зайнятості, при яких ринок знаходиться в рівновазі.

Встановлюючи функцію попиту на робочу силу рівною функції пропозиції робочої сили, ми отримуємо :

100 - 20W = 80W - 60

Спрощуючи та вирішуючи для W, ми отримуємо :

100 + 60 = 80W + 20W

W = 160 / 100

W = 1, 6 гривні на годину

Тепер ми можемо замінити це значення назад або у функцію попиту на робочу силу, або у функцію пропозиції, щоб знайти відповідний рівень зайнятості.

Використовуючи функцію попиту на робочу силу, ми отримуємо :

Ld = 100 - 20W

Ld = 100 - 20(1.

6)

Ld = 68 тисяч чоловік

Таким чином, рівноважна ставка заробітної плати становить 1, 6 гривні на годину, а рівноважний рівень зайнятості становить 68 тисяч працівників.

Shurik3901 20 янв. 2024 г., 01:36:26 | 10 - 11 классы

Що є предметом вивчення економіки як дисципліни?

Що є предметом вивчення економіки як дисципліни?

А) Фінанси підприємства і фізичних осібФінанси підприємства і фізичних осіб

б) Матеріальні блага і домашне господарство

в) Господарсько - фінансова і виробнича діяльнiсть підприємства​.

Дфкшыф 18 февр. 2024 г., 08:21:47 | 5 - 9 классы

Відомі такі дані про роботу підприємства :Обсяг реалізованої продукції – 345тис?

Відомі такі дані про роботу підприємства :

Обсяг реалізованої продукції – 345тис.

Грн. Загальна собівартість продукції – 297тис.

Грн. Грошові надходження - 18тис.

Грн. Збитки – 1тис.

Грн. Погашено проценти за банківський кредит – 6тис.

Грн. Ставка оподаткування прибутку – 18%

Активи підприємства – 380тис.

Грн. Завдання : 1.

Знайти суму прибутку від реалізації продукції.

2. Обчислити величину балансового прибутку.

3. Обчислити величину чистого прибутку.

4. Визначити рентабельність продукції 5.

Визначити рентабельність активів.

Bkandid 6 янв. 2024 г., 05:29:41 | 10 - 11 классы

3. Приведены данные о денежных потоках, тыс?

3. Приведены данные о денежных потоках, тыс.

Руб. Поток год 1 2 3 4 5 C.

100 200 300 300 400 B.

300 300 300 300 300

Рассчитайте для каждого потока приведенную стоимость по ставке 18%.

Рассчитайте чистый денежный поток.

Dzhabaev67 19 янв. 2024 г., 11:27:12 | 10 - 11 классы

Торік собівартість одиниці продукції на підприємстві склала 18, 0 грн?

Торік собівартість одиниці продукції на підприємстві склала 18, 0 грн.

У плані на поточний рік передбачене зниження собівартості одиниці продукції до 17, 1 грн.

Обчислите планове завдання по зниженню собівартості.

​.

Gagieva 10 янв. 2024 г., 09:13:31 | студенческий

Підприємство реалізує складське приміщення?

Підприємство реалізує складське приміщення.

Первісна вартість реалі -

зованого об’єкта – 80000, 00 грн.

; нарахований знос – 60800, 00 грн.

; ціна реа -

лізації об’єкта – 22000, 00 грн.

; ПДВ 20% – 4400, 00 грн.

Відобразити операції

на рахунках бухгалтерського обліку та визначити фінансовий результат від

реалізації.

Jutis 5 янв. 2024 г., 07:38:03 | студенческий

Сума цін товарів в обігу складає 600 тис?

Сума цін товарів в обігу складає 600 тис.

Грошових знаків ; сума цін товарів, що були продані в кредит, 250 тис.

Грн. , сума цін товарів, за яким настав строк платежів 105 тис.

Грн. , взаємо погашені платежі 15 тис.

Грн. Одна грошова одиниця робить за рік 5 обертів.

Знайти кількість грошей, потрібних для нормального обігу.

Що відбудеться в економіці, якщо в обіг буде випущено 15 тис.

Грошових знаків?

​.

Lolka11 4 февр. 2024 г., 13:56:38 | 10 - 11 классы

Пожалуйста, СРОЧНОТато вклав 10 000 грн?

Пожалуйста, СРОЧНО

Тато вклав 10 000 грн.

В акції фінансової компанії з гарантованою прибутковістю 15, 45%, при цьому річна інфляція складає 5, 4%.

Визначте розмір реального прибутку, отриманого завдяки володінню акціями.

При розрахунку % відповідь округліть до сотих.

Evgeshkagolona 26 февр. 2024 г., 02:22:19 | 10 - 11 классы

Помогите решить 3 задачи пожалуйста?

Помогите решить 3 задачи пожалуйста.

Экономика.

Цель работы : раскрыть содержание прибыли и процесс образования прибыли.

№1 Выручка от реализации продукции фирмы равна 1310руб.

Издержки производства составляют 1030р.

Определите прибыль предприятия.

№2 Подсчитать убытки фирмы, если себестоимость единицы продукции равна 91, 67руб.

, цена единицы продукции 81руб, объём производства - 6 единиц.

№3Выручка от реализации продукции составила 130млн руб.

Рентабельность реализованной продукции - 30% Прочие доходы - 350 тыс.

Руб. , прочие расходы - 150тыс.

Руб. Ставка налога на прибыль - 24%

Определите себестоимость продукции и чистую прибыль предприятия за отчётный период.

Coldbackyardwood 13 мар. 2024 г., 05:25:17 | студенческий

Обсяг виробничої програми підприємства у базовому періоді становив 368 млн?

Обсяг виробничої програми підприємства у базовому періоді становив 368 млн.

Грн. і зріс у плановому періоді на 11 %.

Виробіток на одного працюючого у базовому періоді становить 2, 3 млн.

Грн. За рахунок кращої організації виробництва чисельність промислово - виробничого персоналу зменшиться у плановому періоді на 9 чол.

Визначити процент зростання продуктивності праці та чисельність працюючих на підприємстві у плановому періоді.

Elina333qq 31 янв. 2024 г., 09:42:22 | студенческий

Какая из перечисленных ниже величин не включается в ВВП,рассчитываемый по расходам :а) валовые инвестиции ;б) заработная плата ;в) государственные закупки ;г) чистый экспорт?

Какая из перечисленных ниже величин не включается в ВВП,

рассчитываемый по расходам :

а) валовые инвестиции ;

б) заработная плата ;

в) государственные закупки ;

г) чистый экспорт.

Hurshida1612 13 мар. 2024 г., 01:26:18 | 10 - 11 классы

Помогите пожалуйстаЗа месяц текущего года предприятие отгрузило покупателям 35 000 литров спирта?

Помогите пожалуйста

За месяц текущего года предприятие отгрузило покупателям 35 000 литров спирта.

Договорная цена (без акцизного налога и НДС) одного литра – 18, 50 грн.

Акцизный налог – 0, 2 ЕВРО за 1 литр.

Определить цену товара с учетом акцизного налога и НДС ; 1 ЕВРО – 43 грн.

На этой странице сайта размещен вопрос Попит на працю і пропозицію відповідно мають такі функції : Ld = 100 - 20W ; Ls = 80W - 60 , де L - кількість робітників, тис, осіб ; W - ставка заробітної плати , грн, за годину? из категории Экономика с правильным ответом на него. Уровень сложности вопроса соответствует знаниям учеников студенческий. Здесь же находятся ответы по заданному поиску, которые вы найдете с помощью автоматической системы. Одновременно с ответом на ваш вопрос показаны другие, похожие варианты по заданной теме. На этой странице можно обсудить все варианты ответов с другими пользователями сайта и получить от них наиболее полную подсказку.