Якщо за перший рик трудомисткисть виробництва знизилась на 15%, а наступного року зросла на 5%?

Экономика | 10 - 11 классы

Якщо за перший рик трудомисткисть виробництва знизилась на 15%, а наступного року зросла на 5%.

Як зминилась за 2 роки продуктивнисть праци на даному пидприэмстви ?

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Prprpprp 3 февр. 2018 г., 14:36:22

Решение :

100% - 15% = 85%

85% + 85 / 100 * 5% = 85% + 4, 25% = 89, 25%

100% - 89, 25% = 10, 75%, т.

Е. за 2 года производительность снизилась на 10, 75%.

Jonkg2 9 окт. 2018 г., 21:07:07 | 10 - 11 классы

Які чинники впливають на зміну ціни нафти в 2014 році на світовому ринку?

Які чинники впливають на зміну ціни нафти в 2014 році на світовому ринку?

Які чинники впливають на зміну ціни нафтопродуктів в 2014 році на ринку України?

Як протягом 2014 року змінювалася ціна на нафтопродукти на ринку України?

4151617181920 24 дек. 2018 г., 13:50:33 | 10 - 11 классы

Визначити індекс цін і темп інфляції за такими даними : ціна споживчого кошика поточного року становить 570 од?

Визначити індекс цін і темп інфляції за такими даними : ціна споживчого кошика поточного року становить 570 од.

, а ціна відповідного споживчого кошика минулого року 510.

ZenaKey 28 мая 2018 г., 19:27:36 | 10 - 11 классы

Після закінчення школи Микола вирішуе, чим займатися далі?

Після закінчення школи Микола вирішуе, чим займатися далі.

Він мае декілька варіантів : 1.

Закінчити курси водіїв за два місяця з вартістю навчання 600 грн і влаштуватися на робрту водіем із зарплатою 400грн на місяць.

2. Йти вчитися у коледж з оплатою 1000 грн на рік і через 3 роки йти працювати менеджером із зарплатою 600 грн на місяць 3.

Працювати агентом з продажу на фірмі Рудь із річною зарплатою 2400 грн .

Дайте відповідь на запитання.

1. Якщо буде альтернативна вартість вибору Миколи, якщо він обере 2 - й варіант у цьому році?

2. Який варіант є економічно найвигіднішим?

А) через 3 роки б) через 10 років Дайте будь - ласка правильну відповідь у мене залік по єкономікі))).

Micf209 13 окт. 2018 г., 21:42:47 | 10 - 11 классы

За рік вартість виготовленої продукції зросла на 20%, кількість робітників спочатку зросла на 10%, а потім знизилася на 10%, інфляція склала 12%?

За рік вартість виготовленої продукції зросла на 20%, кількість робітників спочатку зросла на 10%, а потім знизилася на 10%, інфляція склала 12%.

Як змінилася продуктивність праці за рік?

Valeryguk 10 дек. 2018 г., 19:53:27 | 10 - 11 классы

Функція сукупних витрат виробництва фірми, що працює у короткостроковому періоді, задається рівнянням : ТС = 150 + 5Q(в квадраті) + 2Q?

Функція сукупних витрат виробництва фірми, що працює у короткостроковому періоді, задається рівнянням : ТС = 150 + 5Q(в квадраті) + 2Q.

Визначте аналітичний вираз для FC, VC, MC, ATC, AFC, AVC, як функцію від Q.

При якому обсязі випуску АТС набуде мінімального значення?

Tysik18 8 нояб. 2018 г., 23:40:28 | 10 - 11 классы

У 2009 році індекс споживчих цін зріс на 12, 3%, а середня зарплата зросла із 1800 грн у 2009 році до 2240 у 2010 році?

У 2009 році індекс споживчих цін зріс на 12, 3%, а середня зарплата зросла із 1800 грн у 2009 році до 2240 у 2010 році.

Визначте як змінився за цей час індекс реальної зарплати?

Sergeimurzaev 31 мая 2018 г., 13:25:22 | 10 - 11 классы

СРОЧНО ХОТЬ ЧТО - ТО, пожалуйста5) Національний доход за рік становив 100 млрд?

СРОЧНО ХОТЬ ЧТО - ТО, пожалуйста

5) Національний доход за рік становив 100 млрд.

Грн. , з нього на споживання використано 85%.

Розрахуйте величину фонду нагромадження і норму нагромадження

4) Відобразіть графічно фази розвитку економіки країни, якщо виробництво ВВП становило : у 1990 р.

– 100% ; 1998 р.

– 40% ; 2001 р.

– 60% ; 2004 р.

– 80%.

Проаналізуйте виробництво ВВП країни протягом зазначеного періоду 7) Мінімальний прожитковий мінімум в розрахунку на одну дорослу людину законодавчо встановлений 605 грн.

Щомісячна середня заробітна плата становить 625 грн.

, пенсія – 510 грн.

, допомога з безробіття – 450 грн.

Яким категоріям населення з перерахованих вище держава повинна виплачувати допомогу?

9) Тривалість робочого дня – 8 годин.

За цей час працівник виготовляє 2 вироби.

Розрахуйте як зміниться вартість одного виробу і вартість всього обсягу продукції, якщо продуктивність праці зросте в 2 рази.

Врахуйте, що одна година робочого часу дорівнює одній годині суспільно необхідного часу, протягом якої створюється вартість – 2 грн.

11) Вартість виробничих будівель підприємства – 300 млн.

Грн. , споруд – 110 млн.

Грн. , верстатів, машин, устаткування – 600 млн.

Грн. , транспортних засобів – 45 млн.

Грн. Середній термін функціонування зазначених частин основного капіталу – відповідно 30, 10, 12 і 5 років.

На придбання річного запасу сировини, палива і матеріалів витрачено 3, 2 млн.

Грн. , на робочу силу – 2, 4 млн.

Грн. Визначте річну суму амортизаційних відрахувань.

13) На підприємстві 1000 працівників.

Авансований змінний капітал – 150 тис.

Дол. , місячна заробітна плата одного працівника 300 дол.

Визначте скільки оборотів робить за рік змінний капітал.

У чому різниця між авансованим та застосованим змінним капіталом?

14) Номінальна заробітна плата зросла на 25%, а вартість життя зросла на 40%.

Як зміниться реальна заробітна плата?

19) Номінальний ВВП України, за орієнтовною оцінкою, за січень - вересень 2008 р.

Становив 492504 млн.

Грн. Розрахуйте реальний ВВП, якщо індекс споживчих цін за цей період становив 108, 6%.

21) Національний доход України в 1990 р.

Становив 158 млрд.

Дол. , кількість працюючих у сфері матеріального виробництва дорівнювала 15 млн.

Чол. У 1996 р.

Кількість працюючих у матеріальному виробництві скоротилося до 10 млн.

Чол. , а продуктивність праці становила лише 30% від рівня 1990 р.

Як змінився обсяг національного доходу?

22) У два підприємства вкладені капітали по 1 млн.

Дол. З однаковою органічною будовою 9 : 1, норма прибутку – 30%.

На першому з них капітал здійснює 14 кругооборотів, на другому – 18 оборотів за рік.

Визначте річну масу прибутку, що одержує кожен підприємець.

23) За підсумками року приріст національного доходу становив 20 млрд.

Грн. , капіталовкладення цього року – 300 млрд.

Грн. Зробіть розрахунок ефективності капіталовкладень в приріст НД.

24) Постійний капітал дорівнює 1 млрд.

Грн. , змінний капітал – 300 тис.

Грн. Зробіть розрахунок вартості виготовленої продукції, якщо норма додаткової вартості становить 200%.

Які витрати підприємства на виробництво продукції?

25) Як буде змінюватись ціна землі, якщо : а) величина ренти з 15 тис.

Грн. зросте до 20 тис.

Грн. при банківському проценті, що дорівнює 5% ; б) величина банківського процента зменшиться з 5% до 3% при величині ренти 15 тис.

Грн? 26) ВНП в 1990 ; 1995 і 2000 рр.

Становив відповідно – 200 ; 400 ; 350 млрд.

Грошових одиниць.

Індекс цін становив : у 1990 р.

– 100% ; 1995 р.

– 120% ; 2000 р.

– 130%.

Зробіть розрахунок реального ВНП і назвіть застосований метод.

Ксюша9990 4 нояб. 2018 г., 12:51:26 | 10 - 11 классы

У перший рік продуктивність праці зросла на 15%, а в другий зменшилась на 10%?

У перший рік продуктивність праці зросла на 15%, а в другий зменшилась на 10%.

НА скільки відсотків збільшилась продуктивність праці за два роки?

Еленчик30 31 мая 2018 г., 03:11:34 | 10 - 11 классы

За рік вартість виготовленої продукції зросла на 20 %, кількість робітників спочатку зросла на 10 %, а потім знизилася на 10 %, інфляція склала 12 %?

За рік вартість виготовленої продукції зросла на 20 %, кількість робітників спочатку зросла на 10 %, а потім знизилася на 10 %, інфляція склала 12 %.

Як змінилася продуктивність праці за рік?

Анга4 29 июл. 2018 г., 18:50:47 | 5 - 9 классы

(рус)За первый год трудоемкость производства снизилась на 15%, а в следующем году выросла на 5%?

(рус)За первый год трудоемкость производства снизилась на 15%, а в следующем году выросла на 5%.

Как изменилась производительность труда на данном предприятии за два года?

Изменения производительности зафиксированы в среднем за полгода?

(укр)За перший рік трудомісткість виробництва знизилася на 15% а наступного року зросла на 5%.

Як змінилася продуктивність праці на даному підприємстві за два роки?

Які зміни продуктивності зафіксовані в середньому за півроку?

На этой странице сайта размещен вопрос Якщо за перший рик трудомисткисть виробництва знизилась на 15%, а наступного року зросла на 5%? из категории Экономика с правильным ответом на него. Уровень сложности вопроса соответствует знаниям учеников 10 - 11 классов. Здесь же находятся ответы по заданному поиску, которые вы найдете с помощью автоматической системы. Одновременно с ответом на ваш вопрос показаны другие, похожие варианты по заданной теме. На этой странице можно обсудить все варианты ответов с другими пользователями сайта и получить от них наиболее полную подсказку.