Від чого залежать потреби людини?

Экономика | 1 - 4 классы

Від чого залежать потреби людини?

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Zhannika68 15 февр. 2018 г., 09:00:17

От питания воды и воздуха но если сэкономической точки зрения то только вода и питание

они стоят кое какие деньги в разных районах планеты

у нас в европе это привычно у насэтого всего много

а например пустынные районы(лас вегас эфиопия кения и тд)

там мало воды и питания из за климата и мало обеспеченого населения.

Ksenmeow 9 апр. 2018 г., 11:18:43 | 5 - 9 классы

Решите задачу : Петру Феоктистовичу досталось от тетушки наследство в 1 млн?

Решите задачу : Петру Феоктистовичу досталось от тетушки наследство в 1 млн.

Тугриков.

Когда он пришел положить деньги в банк, ему на выбор предложили два варианта.

Первый вариант заключается в том, чтобы положить деньги на 3 месяца и получить 10% на свое вложение по истечению срока депозита (то есть через 3 месяца Петр Феоктистович сможет выйти из банка с 1100 000 тугриками в кармане или еще раз положить эти деньги в банк на 3 месяца и т.

Д. ).

Второй вариант заключается в том, чтобы положить деньги на год под 42%.

Какой из этих вариантов вы посоветуете выбрать Петру Феоктистовичу?

В течение года деньги ему не потребуются.

2614433 4 февр. 2018 г., 19:50:35 | 5 - 9 классы

Фирма "Мир диваноф" планирует увеличить рекламный бюджет на 600 тыс?

Фирма "Мир диваноф" планирует увеличить рекламный бюджет на 600 тыс.

Рудлей.

Если фирма будет продавать свои диваны по средней цене 10500 руб.

При переменных издершках на единицу продукции в 7500 руб.

, то какой дополнительный объем сбыта потребуется для покрытия дополнительных расходов на рекламу?

Ноб 25 июн. 2018 г., 17:37:56 | 10 - 11 классы

ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ НА ТЕСТЫ ПО ЭКОНОМИКЕ ПОЖАЛУЙСТА?

ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ НА ТЕСТЫ ПО ЭКОНОМИКЕ ПОЖАЛУЙСТА!

СРОЧНО!

1. Альтернативна вартість вибору — це : А усі блага, які ми хотіли б мати, але не маємо ; Б усі блага, які нам не потрібні в житті ; В те, від чого ми відмовилися внаслідок нашого рішення ; Г те, що ми отримали внаслідок нашого рішення.

2. Крива виробничих можливостей ілюструє : А альтернативну вартість ; Б проблему вибору ; В закон зростання альтернативної вартості ; Г усе, назване вище.

3. Якщо в суспільстві зростають виробничі ресурси, то.

А збільшиться випуск як капітальних, так і споживчих благ ; Б значно зміниться технологія виробництва товарів ; В в економіці збільшиться випуск продукції ; Г економіка буде спроможна випускати більше продукції.

4. Зміщення кривої виробничих можливостей уліво свідчить про те, що : А ресурси використовуються неповно, а тому стає неповним і обсяг виробництва ; Б економіка перебуває на піднесенні за рахунок збільшення кількості і якості ресурсів ; В збільшився випуск товарів народного споживання і відповідно зменшився випуск засобів виробництва ; Г відбувається нагромадження коштів для підготовки майбутніх технологічних змін.

5. Повна зайнятість означає, що : А підприємства машинобудування працюють на повну потужність ; Б у країні відсутнє безробіття ; В виробничі ресурси використовуються економно ; Г усі придатні ресурси використовуються у виробництві.

6. Якщо економіка рухається вздовж опуклої кривої виробничих можливостей зверху до низу : А альтернативні витрати зменшуються ; Б альтернативні витрати зростають ; В альтернативні витрати не змінюються ; Г рух по кривій не пов’язаний із альтернативними витратами.

7. Сутність проблеми обмеженості ресурсів найкраще розкриває твердження : А чим менше певного ресурсу, тим він більше обмежений ; Б ресурсів завжди не вистачає для задоволення всіх людських потреб ; В бідні країни в більшій мірі відчувають обмеженість ресурсів ; Г у будь - якій країні завжди чого - небудь не вистачає.

8. Яка із властивостей не характерна для економічних ресурсів?

А Обмеженість ; Б різноманітність ; В безмежність ; Г корисність.

Ekaaaterinaaaaaa 25 сент. 2018 г., 07:58:44 | 10 - 11 классы

. 3. Фірма працює на досконало конкурентному ринку і продає свою продукцію за ціною $2?

. 3. Фірма працює на досконало конкурентному ринку і продає свою продукцію за ціною $2.

Прокатна ціна капіталу $22.

Залежність обсягу випуску продукту від збільшення використання капіталу за незмінної кількості робітників наведено в таблиці.

К, од.

4 5 6 7 8 9 10

Q, шт 100 121 141 159 174 185 191

Визначте, яку кількість капіталу буде використовувати дана фірма.

Як зміниться обсяг залучення капіталу, якщо ціна на товар фірми знизиться до $1, 5?

Розв’язок подати у табличній і графічній формах, зробити необхідні пояснення і аналіз.

Tanjasik 11 мар. 2018 г., 00:46:27 | 10 - 11 классы

СРОЧНО?

СРОЧНО!

СРОЧНО!

СРОЧНО!

ВЫРУЧАЙТЕ!

Валовий внутрішній продукт за повної зайнятості стано - вить 150 млрд грн.

Фактичний ВВП дорівнює 120 млрд грн.

Податкові надходження становлять 10% від ВВП.

Державнізакупівлі товарів і послуг дорівнюють 10, 5 млрд грн, а державнітрансферти - 2, 5 млрд грн.

Визначте який надлишок чи дефіцит має державний бюджет.

Valeryguk 10 дек. 2018 г., 19:53:27 | 10 - 11 классы

Функція сукупних витрат виробництва фірми, що працює у короткостроковому періоді, задається рівнянням : ТС = 150 + 5Q(в квадраті) + 2Q?

Функція сукупних витрат виробництва фірми, що працює у короткостроковому періоді, задається рівнянням : ТС = 150 + 5Q(в квадраті) + 2Q.

Визначте аналітичний вираз для FC, VC, MC, ATC, AFC, AVC, як функцію від Q.

При якому обсязі випуску АТС набуде мінімального значення?

Bodry1los 27 мая 2018 г., 03:11:57 | 10 - 11 классы

Значення економіки :для людини та для суспільства?

Значення економіки :

для людини та для суспільства.

Bosxtanja 14 апр. 2018 г., 06:50:33 | 10 - 11 классы

Квалифицированный бухгалтер, который за 1 ч своей работы зарабатывает 25 ден?

Квалифицированный бухгалтер, который за 1 ч своей работы зарабатывает 25 ден.

Ед. , решает сделать ремонт своей квартиры.

Он обладает достаточной сноровкой, чтобы сделать это самостоятельно и даже быстрее, чем профессиональный ремонтник.

Ему потребуется на выполнение этой работы 40 ч, в то время как ремонтнику – 60 ч.

Рассчитайте, при какой максимальной цене услуг ремонтника (за 1 ч) его наем остается выгодным для бухгалтера (ден.

Ед. ).

Annbarsukova 29 авг. 2018 г., 03:33:19 | 5 - 9 классы

Склади по одному реченню з поданими дієсловами, які означають душевний стан?

Склади по одному реченню з поданими дієсловами, які означають душевний стан.

Почервонів(від сорому) - Позеленів(від люті) - Помагите плиз)))).

KTTTYjr 15 нояб. 2018 г., 13:04:57 | 5 - 9 классы

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором про¬пущен ряд слов?

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором про¬пущен ряд слов.

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить вместо пропусков.

«В общем виде труд можно определить как (А) деятельности человека по превращению природных, материальных, интеллектуальных (Б) в необходимый для личного или об¬щественного потребления продукт.

Когда рассматри¬вают продукт труда как (В), то имеют в ви¬ ду самые различные его формы — готовая продукция сельского хозяйства, промышленности, всевозможные услуги.

В процессе труда человек взаимодействует с предметами и (Г) труда, а также с окру¬ жающей средой.

В условиях рыночных отношений че¬ловек — субъект (Д) может реализовать свой потенциал двояко : либо на основе самозанятости, либо как наёмный работник, предлагающий свои услуги ра¬ботодателю, субъекту (Е)».

Слова в списке даны в именительном падеже.

Каждое слово может быть использовано только один раз.

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск.

Обратите внима¬ние на то, что слов в списке больше, чем Вам потребу¬ется для заполнения пропусков.

Список терминов : 1) производство 2) товар 3) ресурс 4) зарплата 5) сфера 6) средство 7) предмет 8) собственность 9) труд.

На этой странице находится вопрос Від чого залежать потреби людини?. Здесь же – ответы на него, и похожие вопросы в категории Экономика, которые можно найти с помощью простой в использовании поисковой системы. Уровень сложности вопроса соответствует уровню подготовки учащихся 1 - 4 классов. В комментариях, оставленных ниже, ознакомьтесь с вариантами ответов посетителей страницы. С ними можно обсудить тему вопроса в режиме on-line. Если ни один из предложенных ответов не устраивает, сформулируйте новый вопрос в поисковой строке, расположенной вверху, и нажмите кнопку.